SEO, SEM, Buzz marketing i inne

SEO, SEM, Buzz marketing i inne

Nic tak nie poprawiło płynności finansowej jak wprowadzenie do oferty usług marketingowych.

Pomimo że pełen wachlarz usług związanych z marketingiem internetowym zagościł w roku 2009 to dopiero lata 2013-2016 nadały nowy rytm firmie. Głównym motorem napędowym stał się Google AdWords oraz promocja w sieci społecznościowej Facebook.