Abuse IP Atomizer – Website Firewall

Abuse IP Atomizer – Website Firewall

Dostrzegamy zagrożenia panujące w sieci Internet i uruchamiamy innowacyjny projekt AIPA (Abuse IP Atomizer). Testowany w środowisku Ubuntu i Debian Linux z powodzeniem działa na naszych serwerach, ale doczekał się również wdrożeń na obsługiwanych przez nas serwerach klientów.

Już wkrótce uruchomiona zostanie wersja pod panel administracyjny PLESK.