loader
Krajowy Węzeł Tożsamości

Integracja Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej w krajach Unii Europejskiej

Czym jest PSIE (Publiczny System Identyfikacji Elektronicznej) oraz rola Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej w rozwoju platform usługowych dla Obywateli.

W dniu 20.11.2023r. na stronach Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano informację, że proces reintegracji po notyfikacji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej w pierwszych jedenastu krajach Unii Europejskiej zakończył się sukcesem. Czym w efekcie jest ten sukces? Zwróćmy uwagę na sam proces notyfikacji PSIE. Odnosząc się do źródła jakim jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej opublikowany 19.04.2023r. (2023/C 136/02) zauważymy, że oznaczono w nim systemy już uruchomione w Polsce (tj.: Profil Zaufany oraz Profil Osobisty) jako przyszłe platformy do integracji. W dzienniku odnajdujemy wskazania na systemy poniższych Państw: Niemcy, Włochy, Chorwacja, Estonia, Hiszpania, Luksemburg, Belgia, Portugalia, Czechy, Słowacja, Łotwa, Dania, Litwa, Malta, Francja, Holandia, Szwecja, Norwegia, Liechtenstein.

W komunikacie odnajdujemy informację o reintegracji PSIE z rozwiązaniami w Państwach: Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowenia, co znajduje potwierdzenie bezpośrednio w artykule: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/skuteczna-integracja-publicznego-systemu-identyfikacji-elektronicznej-w-krajach-unii-europejskiej. Oznacza to również, że nie wszystkie Państwa zdołały zreintegować swoje systemy. Państwa, które planują dołączenie w kolejnej turze to: Austria, Francja, Litwa, Malta, Słowacja, Szwecja, Włochy, Lichtenstein, Norwegia, Bułgaria oraz Niemcy. W tej liście zaskakujące są informacje o braku integracji systemów Niemiec, ale również pojawienie się w zapowiedzi Austrii i Bułgarii, której nie ma na liście w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W Polsce identyfikacja nie zaczyna się od platformy ePUAP, jak mogłoby się wydawać, ale w dużym uproszczeniu od platformy www realizującej zadanie Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej dostępnej pod adresem: https://login.gov.pl. Do tej platformy połączonych jest wiele innych państwowych oraz komercyjnych systemów usług elektronicznych, które można podzielić na:

  1. Państwowe systemy usługowe: ePUAP, biznes.gov.pl, praca.gov.pl, Emp@tia, pacjent.gov.pl, portal CEIDG i PUE ZUS,
  2. Państwowe systemy identyfikacji: Profil Zaufany i eDowód,
  3. Komercyjne systemy za pomocą mojeID: bank PKO BP, bank Inteligo, Banki Spółdzielcze.

Budowanie cyfrowej tożsamości jest pozytywnym procesem, który docelowo pomoże w organizacji procesowej każdego obszaru na które Państwo może mieć wpływ. Reintegracja pozwoli na szybki oraz przede wszystkim wstępnie zwalidowany przepływ wniosków elektronicznych od obywateli Państw Unii Europejskiej na jej całym terenie.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl