loader

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny dla obcokrajowca

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny dla Obcokrajowca Nie tylko niezwykle przydatny, czasami wręcz niezbędny

Jako obcokrajowiec możesz uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny posługując się paszportem UE ważnym minimum 1 rok. Istnieją dwie ścieżki do uzyskania podpisu elektronicznego:

  1. konwencjonalna – wyrobisz podpis, którego certyfikat zostanie zapisany na karcie SIM lub w chmurze, podczas spotkania z naszym weryfikatorem tożsamości. W tym celu możesz udać się  do naszego biura (book appointment) lub zaprosić weryfikatora we wskazane miejsce np. recepcja w hotelu (Call out).
  2. on-line – w pełni zdalne uzyskanie podpisu oparte o zaawansowane metody weryfikacji tożsamości. Taki podpis możesz wyrobić samodzielnie posiadając dostęp do sieci Internet, smartfona oczywiście będąc w posiadaniu ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość.

 

Przedstawiamy trzy konkretne przykłady użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez obcokrajowca, wraz z odniesieniem do odpowiednich regulacji prawnych:

  1. Zdalne składanie dokumentów urzędowych: Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej, posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny, mogą składać dokumenty urzędowe zdalnie, bez konieczności fizycznego stawiania się w urzędzie. Na przykład, mogą to obejmować wnioski o wizy, zezwolenia pobytowe, czy inne formalności administracyjne. Wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego umożliwia złożenie dokumentów w sposób legalnie wiążący i zgodny z wymogami prawnymi, co potwierdza ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

  2. Elektroniczne podpisywanie umów handlowych: Obcokrajowcy spoza UE mogą wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny do zawierania umów handlowych na odległość. Mogą podpisywać umowy kupna-sprzedaży, umowy partnerskie, umowy najmu, czy umowy z dostawcami. Takie podpisy są prawnie wiążące, a ich autentyczność można weryfikować zgodnie z przepisami prawnymi. Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) reguluje zasady dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  3. Udzielanie zgody na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), obcokrajowcy spoza UE posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny mogą udzielać skutecznej i wiążącej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub innych transakcji wymagających przekazywania danych osobowych, QES pozwala na prawidłowe dokumentowanie zgody, zgodnie z przepisami RODO.

Każdy z powyższych przykładów opiera się na istniejących regulacjach prawnych, takich jak ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, rozporządzenie (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady, a także ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i inne stosowne przepisy prawa.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl