Abuse IP Atomizer – Website Firewall

Abuse IP Atomizer – Website Firewall

Dostrzegamy zagrożenia panujące w sieci Internet i uruchamiamy innowacyjny projekt AIPA (Abuse IP Atomizer). Testowany w środowisku Ubuntu i Debian Linux z powodzeniem działa na naszych serwerach, ale doczekał się również wdrożeń na obsługiwanych przez nas serwerach klientów.

Już wkrótce uruchomiona zostanie wersja pod panel administracyjny PLESK.

Narodziny systemu ContriC

Narodziny systemu ContriC

Pierwszym flagowym produktem stał się system CMS – ContriC. Nazwa pochodzi od złączenia słów Contrivance [eng. pomysłowość] i CMS. Idea, która została później przeniesiona również do edycji z 2012r. zakładała pełne wsparcie obsługi WYSIWYG i to nie tylko w edytorze tekstu, ale w obrębie całej witryny. Read More »