Które wersje PHP dostępne są na Waszych serwerach?

Nasze serwery obsługują PHP w wersjach 7.0, 7.1. 7.2. Prowadzimy również prywatną kompilację PHP 5.6. Dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa aplikacji webowych rekomendujemy użycie PHP wersji 7.1 lub wyższej. PHP wywoływane jest w dowolnym trybie FastCGI lub jako moduł FPM.

Co jeżeli potrzebuję rozszerzenia PHP, którego aktualnie nie ma na serwerze?

Prosimy o zgłoszenie poprzez panel klienta. W większości przypadków potrzebne rozszerzenia są instalowane.

Parametry PHP jak max_execution_time, memory_limit, display_errors - czy można je zmienić?

Tak. W ramach stałej obsługi, nasz konsultant wprowadzi wymagalne zmiany, jak również oceni czy są one niezbędne do działania serwisu www.

Czy mam dostęp do plików log?

Tak, logi serwera są dostępne po połączeniu FTP z głównym kontem usługi. Logi przechowywane są w folderze nie dostępnym dla http. Logi dostępne są również w panelu PLESK.

Jakie silniki bazodanowe są wspierane?

Dla standardowych usług wspieramy MySQL oraz PostgreSQL

Czy bazy danych dostępne są dla hostów zewnętrznych?

W każdym momencie możesz zmieniać ustawienia dostępności baz danych. Bazę możesz udostępnić na zewnątrz dla zdefiniowanych adresów IP. Konfiguracja ma zastosowanie zarówno dla MySQL, jak i dla PostgreSQL.

Jak duża może być baza danych?

Wielkość bazy danych ograniczona jest wielkością konta.

Czy istnieje limit zapytań do bazy danych?

Nie limitujemy liczby zapytań do bazy. Jednak jeżeli nasze systemy monitorujące wskażą na ponadnormatywne użycie bazy danych, nasz konsultant zaproponuje optymalizację bazy lub systemu, który z bazą się łączy.

Jakie są adresy serwerów DNS?

Serwery DNS to ns1.contric.pl i ns2.contric.pl.

Czy istnieje możliwość samodzielnego zarządzania rekordami DNS?

Tak. Panel PLESK umożliwia dowolną konfigurację rekordów DNS.

Czy Wasze serwery DNS obsłużą konfigurację dla Office365 lub inny MS ExchangeServer?

Tak. Po zalogowaniu do panelu Office365 otrzymają Państwo szczegółową instrukcję konfiguracji DNS, którą należy wykonać krok po kroku. W przypadku trudności nasz konsultant wykona konfigurację w ramach obsługi i bez dodatkowych kosztów.

Czy mogę wykorzystać Wasze DNS jako Slave?

Tak. Wystarczy w konfiguracji zmienić tryb usługi z Master na Slave.

Czy serwery DNS mają wsparcie rekordów DKIM i DMARC?

Tak. Domain Key Spam Protection w tym rekordy TXT – DKIM i DMARC są tworzone automatycznie jeżeli w domenie zostanie włączona obsługa tego typu zabezpieczenia antyspamowego.

Jakie są adresy IMAP, POP3 i SMTP oraz inne parametry konfiguracyjne...?

IMAP: mail.elineo.eu
POP3: mail.elineo.eu
SMTP: mail.elineo.eu

Poczta wychodząca SMTP – przykłady:
SMTP: port 587, tryb STARTTLS, szyfrowane hasło
SMTP: port 465, tryb SSL/TLS, szyfrowane hasło

Poczta przychodząca IMAP – przykłady:
IMAP: port 143, tryb STARTTLS, szyfrowane hasło

Poczta przychodząca POP3 – przykłady:
POP3: port 995, tryb SSL/TLS, normalne hasło
POP3: port 110, tryb STARTTLS, szyfrowane hasło

W jaki sposób chroniona jest poczta e-mail?

Ochronę antywirusową zapewnia Dr. Web Antyvirus.
Ochronę antyspamową zapewnia SpamAssassin, SPF protection, DKIM oraz DNS Blackhole lists (tzw. black list). Dla DNS blackhole lists odpytujemy: bl.blocklist.de, sbl.spamhaus.org, cbl.abuseat.org

Czy istnieje możliwość sprawdzenia poczty przez stronę www?

Tak. Pocztę można sprawdzić pod adresem https://webmail.unistyle.pl

Czy wysyłanie wiadomości mail jest w jakiś sposób limitowane?

Tak.
Dla skrzynki e-mail – max 50 wiadomości / godzina
Dla domeny – max 200 wiadomości / godzina
Dla subskrypcji – max 700 wiadomości / godzina

W uzasadnionych przypadkach limity zostają zwiększone. Jest to zabezpieczenie, które przede wszystkim ma zablokować masowe rozsyłanie spamu w przypadku, gdy hasło do poczty e-mail zostanie ujawnione/odczytane przez wirusy.