loader

Klauzula informacyjna RODO

Niniejsza klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez [UniStyle.pl Krzysztof Kuczmański] zarejestrowaną w Łodzi, z miejscem świadczenia usług w Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, posiadającej NIP [numer PL7272608328] oraz REGON [numer 473291643], jako administratora danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

  a) Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia Usług Zaufania, w tym wydawania Kwalifikowanych Podpisów Elektronicznych i Kwalifikowanych Pieczęci Elektronicznych, oraz świadczenia usług hostingowych, w tym hostingu poczty e-mail, stron internetowych i sklepów internetowych.
  b) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, w której Klient jest stroną lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy.
  c) Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych, takich jak przepisy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, ochronie praw Klientów oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom.

 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  a) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na świadczeniu usług hostingowych oraz Usług Zaufania.

  b) W szczególnych przypadkach UniStyle.pl działa jako Procesor danych osobowych i przetwarza na zlecenie Administratora:

  • dla zamówień produktów związanych z Usługami Zaufania zleconymi przez Eurocert Sp. z o.o.
 3. Odbiorcy danych osobowych

  a) Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, takim jak:

  1. dostawcy usług technicznych,
   • Eurocert Sp. z o.o. – dla świadczenia Usług Zaufania,
   • Host Europe GmbH, VAT ID: DE187370678, HRB 28495 – dla świadczenia Usług Hostingowych,
   • Acronis International GmbH, Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Switzerland – dla świadczenia Usług Hostingowych,
   • OVH Sp. z o.o. Nr KRS: 0000220286 – dla świadczenia Usług Hostingowych
  2. firmy obsługujące płatności,
   • Przelewy24.pl – PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068
  3. dostawcy usług pocztowych,
   • Poczta Polska
   • DHL,
   • InPost,
   • Fedex,
   • Epaka Sp. z o.o. Sp. k, ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków.

   b) Dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  a) Dane osobowe Klientów przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

 5. Prawa Klienta

  a) Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  b) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  c) Klient ma prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, lub przekazania tych danych innemu administratorowi danych.

 6. Informacje dodatkowe

  a) W przypadku pytań, wątpliwości lub realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klient może skontaktować się z nami pod adresem [adres kontaktowy] lub wysłać wiadomość e-mail na adres rodoprivacy@unistyle.pl.
  b) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej.

Niniejsza klauzula informacyjna jest aktualna od [2023-03-01] i podlega ewentualnym zmianom. Zalecamy regularne zapoznawanie się z treścią klauzuli informacyjnej w celu śledzenia wszelkich aktualizacji.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl