loader

Polityka prywatności RODO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez [UniStyle.pl], z siedzibą w [Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 80/82], posiadającej NIP [numer 7272608328] oraz REGON [numer 473291643], jako administratora danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

  a) Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia Usług Zaufania, w tym wydawania Kwalifikowanych Podpisów Elektronicznych i Kwalifikowanych Pieczęci Elektronicznych, oraz świadczenia usług hostingowych, w tym hostingu poczty e-mail, stron internetowych i sklepów internetowych.
  b) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, w której Klient jest stroną lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy.
  c) Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych, takich jak przepisy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrona praw Klientów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  a) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na świadczeniu usług hostingowych oraz Usług Zaufania.
 3. Odbiorcy danych osobowych

  a) Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, takim jak dostawcy usług technicznych, firmy obsługujące płatności, dostawcy usług pocztowych, oraz firmie rachunkowo-księgowej, w celu umożliwienia świadczenia usług hostingowych oraz Usług Zaufania.
  b) Dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  a) Dane osobowe Klientów przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

 5. Prawa Klienta

  a) Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  b) Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  c) Klient ma prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, lub przekazania tych danych innemu administratorowi.
  d) Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  e) Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  a) Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług na żądanie Klienta lub w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

 7. Informacje dodatkowe

  a) W przypadku pytań, wątpliwości lub realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klient może skontaktować się z nami pod adresem [adres kontaktowy] lub wysłać wiadomość e-mail na adres rodoprivacy@unistyle.pl.
  b) Niniejsza Polityka Prywatności jest wiążącym dokumentem, który traktuje się jako formę umowy Klienta z Usługodawcą.
  c) Polityka Prywatności jest dostępna na naszej stronie internetowej i może być regularnie aktualizowana.

 8. Stosowanie plików Cookie

  a) Nasza strona internetowa może korzystać z plików Cookie w celu zapewnienia lepszej jakości usług i dostosowania ich do indywidualnych preferencji Klientów.
  b) Pliki Cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu Klienta. Mogą one zawierać informacje takie jak identyfikator sesji, preferencje językowe, dane logowania i inne.
  c) Klient ma możliwość zarządzania plikami Cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, w tym blokowanie lub usuwanie plików Cookie.
  d) Stosowanie plików Cookie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualna od [2023-03-01] i podlega ewentualnym zmianom. Zalecamy regularne zapoznawanie się z jej treścią w celu śledzenia wszelkich aktualizacji.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl