loader
image

Kwalifikowana Pieczęć Elektroniczna do bazy EPREL

Podmioty rejestrujące produkty w bazie EPREL mają obowiązek weryfikacji tożsamości przy użyciu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Producenci, dostawcy lub importerzy wprowadzający po raz pierwszy na rynek Unii Europejskiej urządzenia, od których wymagane są etykiety energetyczne muszą rejestrować je, zanim zostaną wprowadzone do sprzedaży w bazie EPREL.

Pieczęć stanowi potwierdzenie, że dostawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Irlandii Północnej. Nowe unijne zasady wymagają także weryfikacji prawa osoby składającej podpis do działania w imieniu dostawcy. W tym celu dostawcy będący osobami prawnymi muszą złożyć jednostronicową deklarację PDF i opatrzyć ją kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Osoby fizyczne uwierzytelniają się korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Konieczność tego typu rejestracji wynika z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna musi zawierać nazwę organizacji, nazwę handlową, kraj rejestracji, numer w rejestrze gospodarczym oraz identyfikator rejestru przedsiębiorstw.

Działająca od stycznia 2019 roku baza EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) jest europejskim rejestrem produktów do celów etykietowania energetycznego.
Czym jest baza EPREL?

Obowiązkiem rejestracji objęte są m.in. klimatyzatory, kotły na paliwo stałe, lampy, lodówki, opony, pralki, urządzenia chłodnicze, zamrażarki, zmywarki, żarówki czy wyświetlacze elektroniczne.

Konieczność weryfikacji tożsamości podmiotów wiąże się z upublicznieniem części informacji o produktach zarejestrowanych w bazie EPREL. Baza zawiera szczegółowe karty informacyjne i etykiety energetyczne każdego zarejestrowanego produktu.

System EPREL składa się z dwóch części:

  1. zamkniętej bazy, przez którą krajowe organy nadzorujące rynek sprawdzają czy przestrzegane są wymogi etykietowania i czy wyliczona efektywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością zadeklarowaną przez producenta;
  2. bazy publicznej, która umożliwia konsumentom przeszukiwanie produktów pod kątem efektywności energetycznej i kart informacyjnych produktów wprowadzanych na rynek. 

Co istotne, od marca 2022 roku jawne informacje o produktach zarejestrowanych w bazie EPREL są udostępnione publicznie.

Informacje dostępne w bazie EPREL:
  • efektywność energetyczna
  • wymiary zewnętrzne
  • rodzaj komór wraz z ich indywidualną pojemnością
  • gwarancja oferowana przez dostawcę
  • emisje hałasu itp.

Wchodząc do bazy danych, użytkownik może wybrać grupę produktów, którą jest zainteresowany, i skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego, aby wyszukać konkretne cechy produktu, takie jak jego wymiary, zużycie energii itp. Wyniki wyboru można sortować, wybierając jednocześnie trzy kryteria.


Przejdź do bazy EPREL

Kontakt

UniStyle.pl
Al. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź

PODPIS
Mobile: +48 797743445
Biuro: +48 42 2202785

Hosting:
Biuro: +48 42 6763025

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl