loader
e-doreczenia

e-Doręczenia - ja się zalogować?

e-doręczenia od kiedy obowiązujące?
UWAGA! terminy uległy zmianie

Najpóźniej w dniu 10.12.2023r.(edit: termin uległ zmianie) jednostki samorządowe, niektóre podmioty publiczne oraz samorządowe zakłady budżetowe mają obowiązek przystąpić do krajowego programu e-Doręczenia.
Podmioty wpisane do KRS będą musiały spełnić wymóg do 10.03.2024r. (edit: termin uległ zmianie), natomiast firmy wpisane do CEIDG dopiero do 30.06.2026r.(edit: termin uległ zmianie)   Przedsiębiorcy, którzy rejestrują działalność po 31.12.2023r.(edit: termin uległ zmianie) będą musieli spełnić obowiązek już od 01.01.2024r.(edit: termin uległ zmianie) 

W tym artykule pomożemy Państwu przejść przez proces.

Podczas wykonywanych przez nas testów rozwiązania Ministerstwa Cyfryzacji zauważyliśmy, że logowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie wymaga wielokrotnego podawania kodów wysyłanych w wiadomości SMS. Ten sposób logowania wymagał od nas użycia kodu z SMS tylko 1 raz. Z kolei logowanie profilem ePUAP przy użyciu loginu i hasła wymagało wielokrotnego wprowadzenia kodu podczas korzystania z aplikacji webowej.
W pierwszej kolejności system skierował nas do potwierdzenia poprawności skrzynki e-mail. Wydaje się to działaniem słusznym.

e-doręczenia - potwierdzenie adresu email

Następnie dwukrotnie przeskakiwaliśmy do strony formularza zakładania konta e-doręczenia. Należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało bardzo ładny wizard typu step by step, który zbiera kluczowe informacje nt. podmiotu użytkującego skrzynkę.

W procesie od razu mogliśmy wskazać, aby naszą skrzynką zajął się Administrator do obsługi e-doręczenia.

Następnie znaleźliśmy się na koncie mObywatel. To trochę mylące dla osób, które znają już tę platformę i nie spodziewali się wylądować w tym miejscu. W menu po lewej stronie odnajdziemy opcję: Twoje skrzynki. Po uruchomieniu system prezentuje nam boxy z przyciskami z których rozpoczniemy zakładanie skrzynki. W tym miejscu powinniśmy wskazać, czy zakładamy skrzynkę dla przedsiębiorcy, czy dla obywatela.

Dotknęliśmy również bardzo ciekawej informacji dotyczącej integracji skrzynki e-doręczeń. Jeżeli chcielibyśmy zintegrować nasz system ERP ze skrzynka powinniśmy dysponować kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Dlaczego tak jest? W pieczęci elektronicznej (w odróżnieniu od podpisu elektronicznego) znajduje się NIP podmiotu.

Założenie skrzynki nie jest procesem skomplikowanym. Jej obsługa przypomina zwykłą skrzynkę e-mail, z tym że w polu odbiorca wskazujemy odbiorcę po oficjalnym i unikalnym identyfikatorze (np. NIP). Zwracamy jednak uwagę, że założenie skrzynki niesie ze sobą skutki prawne. Urząd może dostarczać wiadomości, które uznaje się za doręczone w związku z tym jeżeli nie mamy zamiaru samodzielnie kontrolować komunikacji z Urzędami należy wyznaczyć w tym celu Administratora, który poinformuje o istotnej korespondencji odpowiedzialne władze podmiotu.

Pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl