loader
CSIRE 2024 umowa

Zawarcie umowy CSIRE w 2024r.

Umowa CSIRE: do 04.04.2024r.
Wniosek o zawarcie umowy najlepiej przed: 11.03.2024r.


Z przyjemnością informujemy, że nasze produkty oparte o certyfikat Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego spełniają wszelkie kryteria związane ze złożeniem podpisu kwalifikowanego na umowie CSIRE.

Zgodnie z wymogami prawnymi, określonymi w Art. 11zg ustawy Prawo energetyczne oraz art. 21 ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093), zawarcie tej umowy jest obowiązkowe dla operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, sprzedawców energii elektrycznej, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie oraz innych podmiotów działających na rynku energii. Ostateczny termin zawarcia Umowy CSIRE upływa 3 kwietnia 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z procesem zawierania Umowy CSIRE, który składa się z następujących etapów:

  • Złożenie Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE do Operatora informacji rynku energii (OIRE) tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
  • Weryfikacja Wniosku przez OIRE oraz, w razie potrzeby, kontakt w celu jego korekty lub uzupełnienia.
  • Zawarcie Umowy CSIRE po pozytywnej weryfikacji Wniosku.

Należy pamiętać, że Umowa CSIRE jest zawierana wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na wzorcu dostępnym jako Załącznik nr 2 do IRiESP-OIRE.

Dla prawidłowego wypełnienia Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE warto zadbać o kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek oraz wymagane załączniki należy przesłać na adres email: oire@pse.pl. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów w formie papierowej na adres Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W tej formie dostarczyć można wniosek, a nie Umowę.

Szczegółowe wytyczne oraz instrukcje dotyczące procesu zawarcia Umowy CSIRE znajdują się w IRiESP-OIRE, które stanowi instrukcję współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl