loader
Qualified Electronic Signature Ireland

UniStyle.pl Rozszerza Działalność na Wyspę Zielonego Smoka

UniStyle.pl z dumą ogłasza otwarcie nowego oddziału w Irlandii pod marką Contric.com. Ta strategiczna decyzja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane usługi związane z bezpiecznymi podpisami elektronicznymi na terenie Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.


Nowo utworzona firma Contric.com, jako córka UniStyle.pl, odziedziczyła nie tylko bogate doświadczenie, ale również jej niekwestionowany autorytet w zakresie dostarczania bezpiecznych Kwalifikowanych Podpisów Elektronicznych,  zgodnych z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Otwarcie oddziału w Irlandii to nie tylko krok w kierunku zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na kwalifikowane usługi zaufania, ale także wyraz zobowiązania do wspierania innowacji i rozwoju biznesu w regionie. Contric.com będzie nie tylko dostarczać produkty, ale również oferować wsparcie i doradztwo klientom, pomagając im w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii.

Firma córka oferuje produkty za pośrednictwem sklepu Internetowego w tym rozwiązań zdalnej weryfikacji tożsamości oraz w formie konwencjonalnej, weryfikując tożsamość podczas spotkania w biurze. Zespół contric.com jest również przygotowany do świadczenia usług z dojazdem do klienta.

Qualified Electronic Signature Ireland
Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl