loader
Dotacje na BHP z ZUS

Wniosek o dofinansowanie ZUS na BHP w 2023

Dotacje BHP z ZUS opracowanie: Milena Sadowska na podstawie materiałów EuroCert Sp. z o.o.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs, który jest przeznaczony dla płatników składek ZUS. Daje on możliwość uzyskania środków finansowych na działania BHP, a jego celem jest dotowanie projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie to 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r., a kwota możliwa do uzyskania to nawet do 300 000 zł na działania inwestycyjne i inwestycyjno-doradcze.

Warunkiem koniecznym konkursu jest podpisanie wypełnionego wniosku wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który mogą Państwo uzyskać u Nas- w firmie UniStyle.pl.

Co istotne, wspomniany podpis jest podpisem komercyjnym, służącym do podpisywania dokumentów w formie cyfrowej. Usługa zapewnia moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczana jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, dzięki czemu znajduje o wiele więcej zastosowań – zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Formularze i szczegóły na stronie ZUS projektu:

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl