loader
e-Urząd Skarbowy

Zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego bez opłat

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia możliwość elektronicznego wnioskowania o zaświadczenie, ale przede wszystkim zdecydowaną większość wydaje w ciągu kilku minut.


Zaświadczenia o jakie można wnioskować w elektronicznym punkcie obsługi KAS:

 • zaświadczenie o dochodach,
 • zaświadczeni o niezaleganiu w podatkach,
 • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
 • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU);
 • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Zaświadczenia wydane w ten sposób opatrzone są Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym lub Pieczęcią Kwalifikowaną i mają taką samą moc prawną jak zaświadczenia wydane w formie tradycyjnej. Należy pamiętać, że zaświadczeniem elektronicznym można posłużyć się tylko w formie elektronicznej. Zaświadczenia wydane w ten sposób nie podlegają opłacie skarbowej.

Logowanie do e-US (e-Urząd Skarbowy): https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

Co jeszcze moża załatwić w e-Urzędzie Skarbowym?

Załącznik Pisma Ogólnego umożliwia wysłanie pisma w dowolnej sprawie do:

 • urzędu skarbowego,
 • urzędu celno-skarbowego,
 • izby administracji skarbowej,
 • Ministerstwa Finansów,
 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Krajowej Informacji Skarbowej,

a pismo udostępnione w e-US można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym,
 • za inny podmiot, niebędący osobą fizyczną, którego jestem pełnomocnikiem ogólnym,
 • za organizację, której jestem użytkownikiem konta organizacji (UKO).
Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl