loader
qloud

Odnowienie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny może zostać przez nas odnowiony niezależnie od tego w jakiej firmie został zakupiony * Dotyczy rozwiązań opartych o kartę SIM

Warto zrozumieć różnicę między odnowieniem, a wystawieniem podpisu. Odnowienie polega na przedłużeniu ważności istniejącego podpisu (choć z technicznego punktu widzenia może być to nowy certyfikat). Wystawienie kwalifikowanego podpisu to natomiast proces uzyskania nowego certyfikatu przy zachowaniu pełnego procesu weryfikacji danych osobowych.

Proces odnowienia podpisu kwalifikowanego w UniStyle.pl

W ofercie naszej firmy są dwie metody odnowienia podpisu kwalifikowanego:

  • Klasyczna – z pełną weryfikacją danych osobowych,
  • On-line – z użyciem kodu odnowienia i bez tradycyjnej weryfikacji danych osobowych.

Zdalna metoda odnowienia znacznie upraszcza proces i eliminuje konieczność spotkania w celu ponownej weryfikacji danych osobowych. Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej opcji należy użyć zakupionego kodu odnowienia przed wygaśnięciem aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pełen proces odnowienia realizowany jest za pomocą aplikacji SecureDoc, a on-line można kupić kod odnowienia podpisu kwalifikowanego. Trzeba również podkreślić, że zdalne odnowienie kwalifikowanego podpisu jest ]tańsze o koszt usługi weryfikacji danych.

Odnowienia podpisów kwalifikowanych innych firm

UniStyle.pl odnowi kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez dowolnego dostawcę o ile został zapisany na karcie SIM, a nie np. w chmurze. Ta możliwość jest dostępna tylko w klasycznej formie odnowienia (wymaga spotkania) z pełną weryfikacją danych osobowych.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl