loader
img

Podpis elektroniczny do zamówień publicznych

Zwracamy uwagę, że w zamówieniach publicznych częstym wymogiem jest posiadanie nie tylko Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego, ale również Znacznika Czasu w podpisie.

 

Od stycznia 2021 roku nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych zobowiązują do korzystania z zaawansowanych środków komunikacji elektronicznej, a jednym z kluczowych narzędzi staje się Kwalifikowany Podpis Elektroniczny. Warto zauważyć, że jego rola w procesach przetargowych, szczególnie przy zamówieniach i konkursach o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł (bez podatku VAT), nie ogranicza się jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa czy autentyczności.

Terminy składania ofert stanowią kluczowy element każdego przetargu, a Kwalifikowany Podpis Elektroniczny sprawdza się doskonale w usprawnianiu tego procesu. Elektroniczna forma podpisu eliminuje konieczność fizycznego dostarczania dokumentów, co tradycyjnie związane jest z długimi czasami przesyłki i czasochłonnymi formalnościami. Ostateczny termin składania ofert staje się bardziej dostępny, a uczestnicy mogą z łatwością dostosować się do wyznaczonych terminów bez obawy o opóźnienia związane z transportem czy dostawą listów.

Warto tu zwrócić uwagę na znaczenie znaczników czasu w podpisach kwalifikowanych, które potwierdzają dokładny moment podpisania dokumentu. Dzięki nim wszelkie spory dotyczące terminów czy kolejności składania ofert mogą zostać jednoznacznie rozstrzygnięte. Znaczniki czasu stanowią zatem niezawodny sposób na udokumentowanie, że oferta została złożona we właściwym terminie.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) to formularz, który normalizuje proces zamówień i prowadzi do lepszej transparentności. Nasze podpisy z powodzeniem obsługują ten standard.
Korzystanie z Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego nie tylko wpisuje się w ducha nowoczesności i cyfryzacji, ale również znacząco podnosi efektywność przetargów i zamówień publicznych. Procesy stają się bardziej dostępne i elastyczne, a jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo i uczciwość dla wszystkich uczestników. Podpis elektroniczny staje się kluczem do nowoczesnego, efektywnego i transparentnego zarządzania zasobami publicznymi.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl