loader

Różnice pomiędzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Kwalifikowany Podpis Elektroniczny vs Kwaliikowana Pieczęć Elektroniczna Artykuł w całości napisany przez sztuczną inteligencję Kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowana pieczęć elektroniczna to dwa różne narzędzia używane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i autentyczności elektronicznych dokumentów. Oto główne różnice pomiędzy nimi: Kwalifikowany podpis elektroniczny: Jest to elektroniczny odpowiednik […]

Thunderbird – konfiguracja poczty elektronicznej (email) “SMTP / POP3 / IMAP“ SSL & TLS na przykładzie Thunderbird Serwer pocztowy nasłuchuje pod nazwą hosta: mail.elineo.eu Nazwa konta pocztowego jest taka sama jak adres e-mail tj.: nazwa.konta@TwojaDomena.pl Serwer SMTP wymaga uwierzytelniania Przykład bezpiecznej konfiguracji: IMAP: mail.elineo.eu / SSL-TLS / PORT: 993 / szyfrowane hasło SMTP: mail.elineo.eu / […]

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – Copyright ©2008-2023 Design & Developed by UniStyle.pl